Eén straat, de Harstenhoekweg in Scheveningen, op één moment in de tijd, 1942. Van daaruit ondernemen we een historische reis terug in de tijd.
Doelen van het project:
1. Geschiedschrijving over families en hun netwerken.
2. Het aanleggen van een collectie erfgoed, door het verzamelen van foto's, documenten en verhalen.
3. Een buurtproject met geïnteresseerden in Scheveningen (en oud-bewoners).
Met onze website www.joodsscheveningen.nl willen wij bezoekers uitnodigen om deel te nemen aan een gezamenlijke zoektocht naar het Joodse verleden van Scheveningen.
Om te beginnen de nazaten van deze families, waar ook ter wereld levend. Andere oud-bewoners van Scheveningen willen wij eveneens vragen om hun herinneringen aan het Joodse leven toe te voegen.         
Met één klik op de deur: toegang tot het verleden. Wie op één van de afgebeelde deuren klikt, treedt het huis binnen waar ooit een Joodse familie woonde.
Om vervolgens te dwalen door albums met foto's, documenten, getuigenissen, audiofragmenten - of bewegend beeld.
De contouren van het vooroorlogse Scheveningen komen in beeld, maar ook de eerste jaren van de bezetting.
Lezing door Reggie Baay op 13 november

Verboden te mengen

Een lezing over de impact van gemengde relaties in de voormalige Nederlandse koloniën en de impact van een gemengde afkomst in het Nederland van nu.
Stichting Haags Kinderatelier o.l.v. Fré Beyerling
Schimmenspel voor kinderen op 8 november

Een schim is een vorm, die je niet helemaal duidelijk kunt zien. Denk maar aan iemand die achter een half doorzichtig gordijn staat, of aan je eigen schaduw als je in de zon loopt. Bij het schimmenspel kun je in het donker met een lamp erbij verschillende schaduwen laten bewegen en met elkaar laten spelen. Die schaduwen laat je zien op een wit doek. Dat spel kun je zelf bedenken, of je kunt een verhaal spelen dat al heel lang bestaat. Op 8 november doe je er met het Haags Kinderatelier iets er tussenin.
Het schimmenspel is heel oud. Al bijna duizend jaar wordt in Azië het schimmenspel gespeeld. Later werd het in Nederland een tijdje in het klein gespeeld met zwartpapieren figuurtjes. De meeste gewone mensen konden vroeger niet lezen en schijven, maar ze vonden het allemaal leuk om naar een spannend of grappig verhaal te luisteren en te kijken. Daar was ook vaak muziek bij, die goed past bij het verhaal. Er wonen nog wel oude mensen in Nederland, die vroeger in Indonesië hebben gewoond en het echte, oude schimmenspel hebben gezien dat wel twaalf uur lang kon duren, met een heel gamelanorkest erbij.
Workshop maken en spelen met het Haags Kinderatelier
Kinderen van 9-12 jaar beschilderen hun schimmen, waarvan de types gebaseerd zijn op traditionele Indonesische vormen uit Java en Bali. Terwijl deze platte mens- en dierfiguren en decorstukken staan te drogen, verzinnen zij samen met de docent van het Haags Kinderatelier de plots van de drie scenes: veiligheid, gevaar en verlossing. Zij oefenen gedurende een half uur hun spel door de tekst te verbeelden met bewegingen van hun schimmen. De docent speelt de rol van 'dalang', die verteller, speler, regisseur én dirigent tegelijk is. Het publiek ziet de schaduwen van de kinderschimmen op het doek en luisteren naar het verhaal, dat zo mogelijk wordt ondersteund met spannende geluiden en mooie muziek. De voorstelling duurt ongeveer vijftien minuten. De kinderen nemen daarna hun zelfgemaakte schimmen mee naar huis.
Geurbank van Karin van Paassen

Onze neus is hèt orgaan van het geheugen. Geur fungeert als een 'startmotor' die schijnbaar vergeten belevenissen uit het verleden oproept. Geur is een krachtige drager van herinneringen en emoties. Vijftig jaar geleden had je de stad moeiteloos aan de hand van geuren kunnen beschrijven. Nu zijn een vismarkt, paarden, Jamin en een slachthuis voor velen alleen nog heimweegeuren en voor anderen associaties met armoede en overlast. Voor ons allemaal associaties met een gebeurtenis of situatie uit het verleden. De bezoeker kan geuren ruiken, die terug te voeren zijn naar het verleden en het heden, zowel geuren van  Katendrecht als landen waar Rotterdammers oorspronkelijk vandaan komen. Zij kunnen luisteren naar geurverhalen. Aan de bezoekers vragen we om hun herinneringen aan geuren op te schrijven, of te tekenen.

Omdat het ons meestal ontbreekt aan de juiste woorden om geuren te omschrijven worden bezoekers gevraagd om mee te werken aan het meebouwen van een digitale openbare Geurbank op Facebook. 
Zo ontstaat een uniek digitaal geurenwoordenboek. Volwassenen en kinderen worden uitgenodigd om een (fantasie)naam te geven aan geuren die de Geurbank oproept en dat via Facebook of email in te sturen, eventueel met foto. De Facebookpagina blijft ook na de tentoonstelling in de lucht en kunnen mensen blijven insturen.
city safari
Meerstemmige Geschiedenissen van Jayne  E.T. Slot

In Meerstemmige Geschiedenissen wordt Nederlands koloniale geschiedenis op toegankelijke wijze onder de aandacht gebracht via de straatnamen in Oost- en West-Indische buurten in verschillende steden, de fysieke sporen van dat verleden. Doel is ruimte bieden aan de persoonlijke geschiedenissen vanuit verschillende culturen en posities in verleden én heden. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om het gesprek over ons koloniale verleden en de doorwerking ervan op een meer inclusieve wijze te voeren.

Meerstemmige Geschiedenissen van Rotterdam legt verbindingen op straatniveau tussen de koloniale geschiedenis van Nederland waar de straatnamen naar verwijzen, Rotterdammers die een familieverbinding hebben met Lombok, Timor of Sumatra en de huidige bewoners van die straten. Middels foto's wordt Nederlands koloniale geschiedenis verweven met familieverhalen van Rotterdammers.  
Het is een luisterproject met een bijeenkomst tijdens de tentoonstelling. In samenwerking met Belvédère Verhalenhuis Rotterdam zal Meerstemmige Geschiedenissen zich de komende jaren verder ontwikkelen.
Documentaire van Dorna van Rouveroy van Nieuwaal

"Het is familie"
Het gaat over mijn familie. Het wordt een film over de 100 jarige geschiedenis van een familie uit voormalig Nederlands-Indië waarin kleur een andere betekenis kreeg toen het door de vader bij de Njai verwekte kind in het gezin werd opgenomen.
Muziek van Michael de Miranda

Travelling Birds
Voor de tentoonstelling maak ik een speciale compositie waarin ik probeer het thema 'het gemengde gemengd' naar muziek te vertalen. Dat houdt in, dat verschillende stijlen,  ritmes en instrumenten met elkaar vermengd worden en er verschillende muziekstijlen achter elkaar te horen zijn, van  klassieke muziek naar gamelan of via Surinaamse winti naar tango muziek. Ook zullen verschillende culturen met elkaar vermengen, zoals de Australische didgeridoo in Braziliaanse samba!
Mijn compositie zal lang worden, zodat het publiek op de achtergrond naar veel verschillende sferen meegenomen wordt.
Lezing door Wim Willems op 6 november

Een stad herontdekt zijn Joodse verleden. Geschiedenis, erfgoed en stadsproject.
In het kader van het kunstproject Het Gemengde Gemengd krijgen kinderen van groep 8 van openbare basisschool De Schalm, Rotterdam-Katendrecht een serie lessen filosofie en beeldende kunst. De lessen worden gegeven door de leerkracht filosofie i.s.m. kunstenares Constance van Duinen met het onderwerp: identiteit, stamboom, culturen en tradities.

De muziek bij de film is een compositie van Michael de Miranda, percussionist, getiteld Travelling Birds. Met Richard van Duinen op fluit en gitaar. Daarnaast is muziek verwerkt van musicus, componiste Agnes Jama, moeder van Hans Citroen.